Studije

Delotvorni uticaj projekata udruženja finansiranih iz budžeta jedinica lokalne samouprave, Beogradska otvorena škola, Stalna konferencija gradova i opština, Beograd, Republika Srbija, 2014

Sažeci

Delotvorni uticaj projekata udruženja finansiranih iz budžeta jedinica lokalne samouprave, Beogradska otvorena škola, Stalna konferencija gradova i opština, Beograd, Republika Srbija, 2014