Odgovornost

Odgovornost podrazumeva pouzdanost i praksu polaganja računa institucija i organizacija civilnog društva pred građanima svoje lokalne zajednice. Uloge institucija u izvršnim i zakonodavnim procesima moraju biti jasnije. Svaka institucija mora da objasni i preuzme odgovornost za svoje poteze. Ovo načelo se zasniva na transparenosti, a zajedničkom primenom oba načela otvara se prostor za učešće civilnog društva u kreiranju politika na lokalnom nivou.

Načelo odgovornosti je jedno od osnovnih načela sadržanih u Beloj knjizi o upravljanju na evropskom nivou.