Kako da?

U ovom delu se nalazi detaljno uputstvo za osnivanje i prijavu udruženja pri Agenciji za privredne registre. U izradi ovog uputstva korišćen je Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i zvanični internet sajt Agencije za privredne registre. Da bi jedna dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizaicja bila prijavljena kao udruženje, njeni osnivači da preduzmu sledeće korake.
U ovom delu se nalazi detaljno uputstvo za traženje informacije od javnog značaja. U izradi ovog uputstva korišćen je Priručnik za primenu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Dejana Milenkovića u izdanju Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Postupak traženja informacija od javnog značaja se odvija u sledećim koracima.
U ovom delu se nalazi detaljno uputstvo za oslobađanje od poreza na dodatu vrednost (PDV-a) projekata koji su podržani iz programa Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije. U izradi ovog uputstva korišćen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV- sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Da bi jedna organizacija u okviru projekta podržanog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć bila oslobođena obaveze plaćanja PDV-a, ista mora da preduzme sledeće korake.